مؤسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا شهرری از سال 1375 فعالیت خود را شروع نمود و در حال حاضر یكی از بزرگترین  مراكز آموزشی زبان انگلیسی در جنوب تهران می باشد. این مؤسسه با داشتن دو شعبه فعال درشهر ری  توانسته است که با ارائه  دوره های متنوع برای گروههای سنی مختلف  سهم مهمی در ارتقا كمی و كیفی آموزش زبان های خارجی ایفا نماید و برای آموزش زبان مزیت های زیر را دارد:

– استفاده از نیروهای انسانی علاقمند ، دلسوز ، متخصص و با تجربه در همه بخشهای مدیریتی ، آموزشی، اداری ، پشتیبانی فنی .
–  برگزاری دوره تربیت مدرس(TTC)
–  برگزاری کلاسهای هوشمند همه كلاسهای تدریس و مشاهده و سوپروایزری دقیق آنها
–  ارائه خدمات الکترونیک از طریق سایت فعال زبان سرا به زبان آموزان ، اساتید  مانند ثبت نام الكترونیكی ، دریافت سابقه آموزش ، كارنامه و برگزاری کلاسهای مجازی
– ارائه  عنوان كتاب ،CD ونرم افزارهای متنوع آموزش زبان و لوازم مورد نیاز زبان آموزان درفروشگاه اختصاصی مؤسسه