نحوه صحیح یادگیری زبان

پادکست شماره 1

مقدمه

پادکست شماره 2

ویژگی های زبان مادری در کودکان (1)

پادکست شماره 3

ویژگی های زبان مادری در کودکان​ (2)

پادکست شماره 4

برنامه آموزشی در دوره های زبان سرا

پادکست شماره 5

سه بخش مهم برنامه مطالعاتی

آپارات زبان سرا رو فراموش نکنید