http://zabansara-rey.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

IELTS

کتاب Ready for IELTS فراگیر را برای امتحان IELTS آکادمیک آماده می سازد. این کتاب دانش آمزان را جهت ارتقاء از بند 5  به 7 آکادمیک آماده می سازد. این کتاب همچنین برای دانش اموزان با بند کمتر از 5 نیز می باشد. این کتاب شامل فعالیت های متنوع در راستای ارتقائ مهارت زبانی (Listening, Speaking, Reading, Writing) می باشد همچنین کتاب دارای نکات امتحانیف کلید واژه های کاربردیدر نامه نگاری و گفت و شنود و نکات و توضیحات گرامری لغات کاربردی است. در پایان هر درس دارای 2 صحفه مخصوص مرور می باشد.

کتاب بهمراه CD

کتاب کار

کتاب راهنمای معلم

بالا