http://zabansara-rey.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا

        شهرری

موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا واحد شهرری تحت نظارت آموزش و پرورش در سال 1379 واقع در خیابان فداییان اسلام خیابان پیلغوش خیابان شهید عروجی تاسیس گردید. رسالت این آموزشگاه برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی برای متقاضیان آن می باشد که با اخذ مجوزهای مربوطه در سطوح پسران و دختران به ارائه سرفصلهای آموزشی اقدام می کند .

این واحد آموزشی با بهره گیری از مدرن ترین متدهای آموزشی و برای اولین بار در شهر ری و با به کار گیری کتاب های مصور و به روز دنیا درآن برحه زمانی ( EAST  WEST) و بعد از آن  HEADWAY  و در حال حاضر Top Nocte کادر آموزش مجرب و آگاه به جدیدترین متدهای آموزشی و تربیت و بکار گیری اساتید توانا و خبره در تدریس انگلسی توانست پله های ترقی را به سرعت طی نماید .

خوشبختانه با ورود زبان سرا تعداد آموزشگاه های بنام در شهر ری بسیار افزایش چشم گیری  داشت  و در سطح آموزشی زبان  انگلیسی بسیار پیشرفت داشته است .

با آرزوی آینده ای بهتر و روشن

بالا