آلمانی را کجا فراگیریم؟

آموزشگاه زبانسرا شهر ری به عنوان بهترین آموزشگاه زبان در شهر ری دوره های مکالمه آلمانی را با بهترین کیفیت و با حضور اساتید آلمانی برگزار می نماید. این بهترین فرصت برای زبان آموزانی می باشد که انگیزه فراوانی برای یادگیری زبان آلمانی دارند و تجربه بی نظیری در محیطی متفاوت با امکانات مناسب را خواهند داشت.

سیستم آموزشی

در آموزشگاه کتاب های Menschen  تدریس می شود که این کتاب ها به عنوان بهترین کتاب های آموزش آلمانی در ایران معرفی شده اند و زبان آموزان در صورت دانستن زبان آلمانی با تعین سطح و درصورت ندانستن زبان آلمانی در سطح مقدماتی فراگیری زبان آلمانی را شروع می کند.