دوره مکالمه نوجوانان بین ۱۱ تا ۱۵ سال  (ADC: Adolescents Course)


این دوره با هدف تقویت  مهارت های Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) ، Writing (نگارش) برای سطوح نوجوان تشکیل می گردد.

دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (۱۱ تا ۱۵ سال) در آموزشگاه زبان سراکه جزء بهترین آموزشگاه های زبان درشهر ری است شامل ۱۶ ترم ۲۰ جلسه ای می باشد و در قالب کلاس‌های گروهی با استفاده از سری کتاب‌های Let’s Go برگزار می شود.

این مجموعه مطابق با سیستم زبانی و تلفظ آمریکایی (American Accent) بوده و برای نوجوانان همراه با Song، مکالمه و فیلم برگزار می‌شود.

به منظور جذب و ترغیب زبان آموزان کلاس ها با مکمل هایی مانند کتاب کار و فلش کارت ارائه می شوند. در این دوره، نوجوانان زبان انگلیسی را به همراه آهنگ و شعر، مکالمه و فیلم فرا می گیرند.

منابع کمک آموزشی:

۱. Story Book
۲. Reading and Writing
۳. Dictionary