تیم آموزشی زبان سرا برای چهار رده سنی خردسالان کودکان نوجوانان و بزرگسالان مشغول به تدریس می باشند. در این تیم آموزشی که اکثرا اساتید با مدارک عالی دانشگاهی و از بهترین اساتید زبان می باشند که بر اساس قوانین جذب مدرس و با وسواس خاصی انتخاب و پس از گذراندن دوره های آموزشی مختلف مجوز تدریس در آموزشگاه را پیدا کرده اند.
در بخش کودکان و با توجه به اینکه علاوه بر دانش انگلیسی سعی شده است تا از مدرسان بکارگیری شود که از حس مسئولیت زیاد و همچنین خلاقیت نیز برخوردار باشند تا بتوانند در کلاسها با روش های خلاقانه و با بهره گیری از جدیدترین متد آموزشی به کودکان انگلیسی را بیاموزند.
در گروه سنی نوجوانان اکثر اساتید را از نیروی های جوان و خلاق تشکیل می دهند و تمامی افراد دارای مدرک های دانشگاهی  می باشند.
در بخش بزرگسالان کلیه اساتید از اساتید با تجربه انتخاب شده و همگی دارای رزومه قوی و سالهای متمادی تدریس انگلیسی می باشند.

تیم آموزشی زبانسرا برکلاسهای مجازی آموزشگاه نظارت داشته و برصحت و دقت آموزش زبان آموزان توجه دقیق دارند.